اشتیاق ویژه نیروهای جهادگر برای بازسازی مناطق زلزله‌زده/ منازل بیش از 30 روستای گیلان‌غرب پی‌ریزی شده است

اشتیاق ویژه نیروهای جهادگر برای بازسازی مناطق زلزله‌زده/ منازل بیش از 30 روستای گیلان‌غرب پی‌ریزی شده است
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج سازندگی گفت: گسترش فعالیت‌های جهادی‌ در واقع شور و اشتیاق خاصی در کمک‌رسانی به اهالی نیازمند در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه ایجاد کرده است.

اشتیاق ویژه نیروهای جهادگر برای بازسازی مناطق زلزله‌زده/ منازل بیش از 30 روستای گیلان‌غرب پی‌ریزی شده است

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج سازندگی گفت: گسترش فعالیت‌های جهادی‌ در واقع شور و اشتیاق خاصی در کمک‌رسانی به اهالی نیازمند در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه ایجاد کرده است.
اشتیاق ویژه نیروهای جهادگر برای بازسازی مناطق زلزله‌زده/ منازل بیش از 30 روستای گیلان‌غرب پی‌ریزی شده است

View more posts from this author