اصغری: نتیجه انتخابات مجلس در کردستان پاسخ به اهانت وزیر کشور به مردم بود/ حسینی: برخی مدیران دولتی کردستان سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهند/ حسین‌پناهی: ادعای کذب اصلاح‌طلبی مردم کردستان در انتخابات دور دوم مجلس نمایان شد

اصغری: نتیجه انتخابات مجلس در کردستان پاسخ به اهانت وزیر کشور به مردم بود/ حسینی: برخی مدیران دولتی کردستان سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهند/ حسین‌پناهی: ادعای کذب اصلاح‌طلبی مردم کردستان در انتخابات دور دوم مجلس نمایان شد
نشست رسانه‌ای شورای همگرایی اصولگرایان استان کردستان با موضوع انتخابات و به‌خصوص دور دوم این عرصه سیاسی و نیز برنامه‌های پس از انتخابات و مطالبات مردم در سنندج برگزار شد.

اصغری: نتیجه انتخابات مجلس در کردستان پاسخ به اهانت وزیر کشور به مردم بود/ حسینی: برخی مدیران دولتی کردستان سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهند/ حسین‌پناهی: ادعای کذب اصلاح‌طلبی مردم کردستان در انتخابات دور دوم مجلس نمایان شد

نشست رسانه‌ای شورای همگرایی اصولگرایان استان کردستان با موضوع انتخابات و به‌خصوص دور دوم این عرصه سیاسی و نیز برنامه‌های پس از انتخابات و مطالبات مردم در سنندج برگزار شد.
اصغری: نتیجه انتخابات مجلس در کردستان پاسخ به اهانت وزیر کشور به مردم بود/ حسینی: برخی مدیران دولتی کردستان سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهند/ حسین‌پناهی: ادعای کذب اصلاح‌طلبی مردم کردستان در انتخابات دور دوم مجلس نمایان شد

فروش بک لینک

bluray movie download

View more posts from this author