اصلاح قانون نظام مهندسی با هدف مقابله با کلاهبرداری در زمینه فروش ساختمان در دستور کار مجلس

اصلاح قانون نظام مهندسی با هدف مقابله با کلاهبرداری در زمینه فروش ساختمان در دستور کار مجلس
نماینده مردم ارومیه در مجلس درباره اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، گفت: اصلاح این قانون با هدف مقابله با کلاهبرداری در زمینه فروش ساختمان در دستور کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت.

اصلاح قانون نظام مهندسی با هدف مقابله با کلاهبرداری در زمینه فروش ساختمان در دستور کار مجلس

نماینده مردم ارومیه در مجلس درباره اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، گفت: اصلاح این قانون با هدف مقابله با کلاهبرداری در زمینه فروش ساختمان در دستور کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت.
اصلاح قانون نظام مهندسی با هدف مقابله با کلاهبرداری در زمینه فروش ساختمان در دستور کار مجلس

View more posts from this author