اظهارنظر فرماندار تبریز درباره دستگیر‌ی‌ها در شورای شهر تبریز / تذکرات فرمانداری جدی گرفته نشد

اظهارنظر فرماندار تبریز درباره دستگیر‌ی‌ها در شورای شهر تبریز / تذکرات فرمانداری جدی گرفته نشد
فرماندار تبریز گفت: هم‌اکنون 3 عضو شورای شهر و تعدادی از کارکنان شهرداری تبریز بازداشت شده‌اند که این امر ناشی از تخلفات این افراد محسوب می‌شود.

اظهارنظر فرماندار تبریز درباره دستگیر‌ی‌ها در شورای شهر تبریز / تذکرات فرمانداری جدی گرفته نشد

فرماندار تبریز گفت: هم‌اکنون 3 عضو شورای شهر و تعدادی از کارکنان شهرداری تبریز بازداشت شده‌اند که این امر ناشی از تخلفات این افراد محسوب می‌شود.
اظهارنظر فرماندار تبریز درباره دستگیر‌ی‌ها در شورای شهر تبریز / تذکرات فرمانداری جدی گرفته نشد

خرید بک لینک

View more posts from this author