اعتبارات دهیاری‌ها 300 درصد افزایش یافت

اعتبارات دهیاری‌ها 300 درصد افزایش یافت
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس اعتبارات دهیاری‌های کشور 300 درصد افزایش یافت، گفت: این امر می‌تواند در توسعه روستایی نقش‌آفرینی کند.

اعتبارات دهیاری‌ها 300 درصد افزایش یافت

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس اعتبارات دهیاری‌های کشور 300 درصد افزایش یافت، گفت: این امر می‌تواند در توسعه روستایی نقش‌آفرینی کند.
اعتبارات دهیاری‌ها 300 درصد افزایش یافت

View more posts from this author