اعتبارات ریالی پروژه چندمنظوره قشم آماده است / تورهای مختلف خارجی به جزیره می‌آیند

اعتبارات ریالی پروژه چندمنظوره قشم آماده است / تورهای مختلف خارجی به جزیره می‌آیند
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم از آماده بودن تمام هزینه‌های طرح تفریحی، ورزشی، فرهنگی، اقامتى، اجتماعی و گردشگری قشم با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.

اعتبارات ریالی پروژه چندمنظوره قشم آماده است / تورهای مختلف خارجی به جزیره می‌آیند

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم از آماده بودن تمام هزینه‌های طرح تفریحی، ورزشی، فرهنگی، اقامتى، اجتماعی و گردشگری قشم با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.
اعتبارات ریالی پروژه چندمنظوره قشم آماده است / تورهای مختلف خارجی به جزیره می‌آیند

نخبگان

View more posts from this author