اعزام امدادگران جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد به ارتفاعات دنا در اولین روز سال جدید

اعزام امدادگران جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد به ارتفاعات دنا در اولین روز سال جدید
مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد از اعزام امدادگران جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد به ارتفاعات دنا به منظور جست‌وجوی پیکر جانباختگان سانحه هوایی خبر داد.

اعزام امدادگران جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد به ارتفاعات دنا در اولین روز سال جدید

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد از اعزام امدادگران جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد به ارتفاعات دنا به منظور جست‌وجوی پیکر جانباختگان سانحه هوایی خبر داد.
اعزام امدادگران جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد به ارتفاعات دنا در اولین روز سال جدید

View more posts from this author