اعزام امدادگران هلال‌احمر به ارتفاعات دنا در اولین روز سال جدید

اعزام امدادگران هلال‌احمر به ارتفاعات دنا در اولین روز سال جدید
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد از اعزام امدادگران به ارتفاعات دنا به منظور جست‌وجوی پیکر جانباختگان سانحه هوایی خبر داد.

اعزام امدادگران هلال‌احمر به ارتفاعات دنا در اولین روز سال جدید

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد از اعزام امدادگران به ارتفاعات دنا به منظور جست‌وجوی پیکر جانباختگان سانحه هوایی خبر داد.
اعزام امدادگران هلال‌احمر به ارتفاعات دنا در اولین روز سال جدید

View more posts from this author