اعزام تیم فنی صعود کوهستان به محل حادثه سقوط هواپیمای تهران_ یاسوج

اعزام تیم فنی صعود کوهستان به محل حادثه سقوط هواپیمای تهران_ یاسوج
رئیس هیات کوهنوردی دورود از اعزام تیم فنی صعود زمستانه کوهستان به محل حادثه سقوط هواپیمای تهران_ یاسوج خبر داد.

اعزام تیم فنی صعود کوهستان به محل حادثه سقوط هواپیمای تهران_ یاسوج

رئیس هیات کوهنوردی دورود از اعزام تیم فنی صعود زمستانه کوهستان به محل حادثه سقوط هواپیمای تهران_ یاسوج خبر داد.
اعزام تیم فنی صعود کوهستان به محل حادثه سقوط هواپیمای تهران_ یاسوج

View more posts from this author