اعزام تیم ملی تیراندازی با کمان معطل صدور ویزا است/ ویزا صادر نشود ملی‌پوشان به جام جهانی نمی‌رسند

اعزام تیم ملی تیراندازی با کمان معطل صدور ویزا است/ ویزا صادر نشود ملی‌پوشان به جام جهانی نمی‌رسند
مدیر تیم‌های ملی تیراندازی با کمان گفت: تا فردا آمریکا ویزای تیراندازان کشورمان را صادر نکنند قادر به شرکت در رقابت‌های جهانی تیراندازی با کمان نخواهیم بود.

اعزام تیم ملی تیراندازی با کمان معطل صدور ویزا است/ ویزا صادر نشود ملی‌پوشان به جام جهانی نمی‌رسند

مدیر تیم‌های ملی تیراندازی با کمان گفت: تا فردا آمریکا ویزای تیراندازان کشورمان را صادر نکنند قادر به شرکت در رقابت‌های جهانی تیراندازی با کمان نخواهیم بود.
اعزام تیم ملی تیراندازی با کمان معطل صدور ویزا است/ ویزا صادر نشود ملی‌پوشان به جام جهانی نمی‌رسند

View more posts from this author