اعزام طلاب قزوینی به اردوهای جهادی

اعزام طلاب قزوینی به اردوهای جهادی
رئیس سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان قزوین گفت: در سال گذشته استقبال طلاب از اردوهای جهادی بی‌شمار بود و امسال نیز طلاب مدارس حوزه‌های علمیه این استان در کارهای عمرانی، ساخت مدرسه و مسجد فعالیت خواهند داشت.

اعزام طلاب قزوینی به اردوهای جهادی

رئیس سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان قزوین گفت: در سال گذشته استقبال طلاب از اردوهای جهادی بی‌شمار بود و امسال نیز طلاب مدارس حوزه‌های علمیه این استان در کارهای عمرانی، ساخت مدرسه و مسجد فعالیت خواهند داشت.
اعزام طلاب قزوینی به اردوهای جهادی

بک لینک رنک 5

View more posts from this author