اعزام ملی‌پوشان فوتسال قم به بازی‌های داخل سالن آسیا

اعزام ملی‌پوشان فوتسال قم به بازی‌های داخل سالن آسیا
ملی‌پوشان فوتسال استان قم برای اعزام به مسابقات فوتسال بازی‌های 2017 داخل سالن آسیا به اردوی تیم ملی بزرگسالان ایران دعوت شدند.

اعزام ملی‌پوشان فوتسال قم به بازی‌های داخل سالن آسیا

ملی‌پوشان فوتسال استان قم برای اعزام به مسابقات فوتسال بازی‌های 2017 داخل سالن آسیا به اردوی تیم ملی بزرگسالان ایران دعوت شدند.
اعزام ملی‌پوشان فوتسال قم به بازی‌های داخل سالن آسیا

View more posts from this author