اعزام نمایندگان هیأت انجمن‌های ورزشی قم به مسابقات آسیایی ژاپن

اعزام نمایندگان هیأت انجمن‌های ورزشی قم به مسابقات آسیایی ژاپن
رئیس هیأت انجمن‌های ورزشی استان قم از اعزام ورزشکاران نخبه و مستعد فلوربال قم به رقابت‌های قهرمانی 2016 زیر 19 سال آسیا خبر داد.

اعزام نمایندگان هیأت انجمن‌های ورزشی قم به مسابقات آسیایی ژاپن

رئیس هیأت انجمن‌های ورزشی استان قم از اعزام ورزشکاران نخبه و مستعد فلوربال قم به رقابت‌های قهرمانی 2016 زیر 19 سال آسیا خبر داد.
اعزام نمایندگان هیأت انجمن‌های ورزشی قم به مسابقات آسیایی ژاپن

فروش بک لینک

car

View more posts from this author