اعزام 17 نجاتگر و خودروهای امدادی برای یافتن گردشگر مفقود شده

اعزام 17 نجاتگر و خودروهای امدادی برای یافتن گردشگر مفقود شده
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قم از اعزام 17 نجاتگر به همراه خودروهای امدادی این جمعیت برای یافتن گردشگر مفقود شده در کویر مرنجاب خبر داد.

اعزام 17 نجاتگر و خودروهای امدادی برای یافتن گردشگر مفقود شده

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قم از اعزام 17 نجاتگر به همراه خودروهای امدادی این جمعیت برای یافتن گردشگر مفقود شده در کویر مرنجاب خبر داد.
اعزام 17 نجاتگر و خودروهای امدادی برای یافتن گردشگر مفقود شده

View more posts from this author