اعزام 2 کماندار زنجانی به مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در بنگلادش

اعزام 2 کماندار زنجانی به مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در بنگلادش
دبیر هیأت تیراندازی با کمان استان زنجان گفت: در بخش کامپوند بانوان پریسا براتچی و فرشته قربانی از زنجان به مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در بنگلادش اعزام می‌شوند.

اعزام 2 کماندار زنجانی به مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در بنگلادش

دبیر هیأت تیراندازی با کمان استان زنجان گفت: در بخش کامپوند بانوان پریسا براتچی و فرشته قربانی از زنجان به مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در بنگلادش اعزام می‌شوند.
اعزام 2 کماندار زنجانی به مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در بنگلادش

View more posts from this author