اعضای بدن زن مرگ مغزی در گچساران آماده اهدا می‌شود

اعضای بدن زن مرگ مغزی در گچساران آماده اهدا می‌شود
رئیس بیمارستان شهید رجایی گچساران گفت: اعضای بدن زن 45 ساله دهدشتی که دچار مرگ مغزی شده است، با رضایت خانواده وی آماده اهدا به بیماران نیازمند می‌شود.

اعضای بدن زن مرگ مغزی در گچساران آماده اهدا می‌شود

رئیس بیمارستان شهید رجایی گچساران گفت: اعضای بدن زن 45 ساله دهدشتی که دچار مرگ مغزی شده است، با رضایت خانواده وی آماده اهدا به بیماران نیازمند می‌شود.
اعضای بدن زن مرگ مغزی در گچساران آماده اهدا می‌شود

بک لینک

View more posts from this author