اعضای شوراها باید در مقابل اعتماد مردم احساس مسئولیت کنند

اعضای شوراها باید در مقابل اعتماد مردم احساس مسئولیت کنند
رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد مقدس گفت: شورای اسلامی شهر و روستا باید در مقابل اعتماد مردم احساس مسئولیت نماید و از اختیارات و وظایف خودآگاهی کامل داشته باشند و از سویی مردم نیز باید به حقوق خود واقف بوده و انتظارات آن‌ها متناسب با اختیارات شورا باشد.

اعضای شوراها باید در مقابل اعتماد مردم احساس مسئولیت کنند

رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد مقدس گفت: شورای اسلامی شهر و روستا باید در مقابل اعتماد مردم احساس مسئولیت نماید و از اختیارات و وظایف خودآگاهی کامل داشته باشند و از سویی مردم نیز باید به حقوق خود واقف بوده و انتظارات آن‌ها متناسب با اختیارات شورا باشد.
اعضای شوراها باید در مقابل اعتماد مردم احساس مسئولیت کنند

بک لینک رنک 6

گوشی موبایل

View more posts from this author