اعطای مشوق به واحدهای صنعتی و صنفی قزوین

اعطای مشوق به واحدهای صنعتی و صنفی قزوین
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین گفت: مشوق‌هایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در نظر گرفته شده است.

اعطای مشوق به واحدهای صنعتی و صنفی قزوین

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین گفت: مشوق‌هایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در نظر گرفته شده است.
اعطای مشوق به واحدهای صنعتی و صنفی قزوین

فروش بک لینک

روزنامه قانون

View more posts from this author