اعمال محدودیت ترافیکی در کمربندی شرقی شهر کرمانشاه/ انجام بمب‌گذاری شایعه است

اعمال محدودیت ترافیکی در کمربندی شرقی شهر کرمانشاه/ انجام بمب‌گذاری شایعه است
موضوع انسداد مسیر میدان امام(ره) به سمت میدان شهدا در شهر کرمانشاه، مانور پلیسی بوده که مسؤولان مربوطه شایعه بمب‌گذاری در این مسیر را تکذیب کردند.

اعمال محدودیت ترافیکی در کمربندی شرقی شهر کرمانشاه/ انجام بمب‌گذاری شایعه است

موضوع انسداد مسیر میدان امام(ره) به سمت میدان شهدا در شهر کرمانشاه، مانور پلیسی بوده که مسؤولان مربوطه شایعه بمب‌گذاری در این مسیر را تکذیب کردند.
اعمال محدودیت ترافیکی در کمربندی شرقی شهر کرمانشاه/ انجام بمب‌گذاری شایعه است

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author