اعمال محدودیت ترافیک در روز طبیعت گیلان

اعمال محدودیت ترافیک در روز طبیعت گیلان
فرمانده پلیس راه گیلان از اعمال محدودیت ترافیک در محورهای رشت‌ـ‌قزوین و آستارا‌ ـ اردبیل از امروز خبر داد.

اعمال محدودیت ترافیک در روز طبیعت گیلان

فرمانده پلیس راه گیلان از اعمال محدودیت ترافیک در محورهای رشت‌ـ‌قزوین و آستارا‌ ـ اردبیل از امروز خبر داد.
اعمال محدودیت ترافیک در روز طبیعت گیلان

بک لینک

View more posts from this author