افتتاح بیش از 300 پروژه آی‌سی‌تی با اعتباری بالغ بر 1400 میلیارد ریال

افتتاح بیش از 300 پروژه آی‌سی‌تی با اعتباری بالغ بر 1400 میلیارد ریال
با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از 300 پروژه در حوزه آی‌سی‌تی در استان خراسان جنوبی و با اعتباری بالغ بر 1400 میلیارد ریال افتتاح شد.

افتتاح بیش از 300 پروژه آی‌سی‌تی با اعتباری بالغ بر 1400 میلیارد ریال

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از 300 پروژه در حوزه آی‌سی‌تی در استان خراسان جنوبی و با اعتباری بالغ بر 1400 میلیارد ریال افتتاح شد.
افتتاح بیش از 300 پروژه آی‌سی‌تی با اعتباری بالغ بر 1400 میلیارد ریال

View more posts from this author