افتتاح بیمارستان شهدا در قم

افتتاح بیمارستان شهدا در قم
بیمارستان شهدا پیش از ظهر پنج‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در منطقه نیروگاه قم افتتاح شد. این بیمارستان با 174 تخت دارای بخش‌های مختلف از جمله جراحی عمومی، داخلی، بستری مردان و زنان، ای سی یو، سی سی یو، اتاق عمل، نوزادان، زنان و زایمان، ال دی آر، اورژانس، درمانگاه، داروخانه و تصویربرداری است.

افتتاح بیمارستان شهدا در قم

بیمارستان شهدا پیش از ظهر پنج‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در منطقه نیروگاه قم افتتاح شد. این بیمارستان با 174 تخت دارای بخش‌های مختلف از جمله جراحی عمومی، داخلی، بستری مردان و زنان، ای سی یو، سی سی یو، اتاق عمل، نوزادان، زنان و زایمان، ال دی آر، اورژانس، درمانگاه، داروخانه و تصویربرداری است.
افتتاح بیمارستان شهدا در قم

View more posts from this author