افتتاح تبریز 2018 به پنجم اردیبهشت 97 موکول شد/ ضعف خبررسانی در خصوص تبریز 2018 کاملا مشهود است

افتتاح تبریز 2018 به پنجم اردیبهشت 97 موکول شد/ ضعف خبررسانی در خصوص تبریز 2018 کاملا مشهود است
رئیس افتخاری ستاد ملی سیاست‌گذاری «تبریز2018» با اشاره به سفر خارجی رئیس‌جمهور در فروردین 97 گفت: افتتاح تبریز 2018 به پنجم اردیبهشت ماه موکول شده است.

افتتاح تبریز 2018 به پنجم اردیبهشت 97 موکول شد/ ضعف خبررسانی در خصوص تبریز 2018 کاملا مشهود است

رئیس افتخاری ستاد ملی سیاست‌گذاری «تبریز2018» با اشاره به سفر خارجی رئیس‌جمهور در فروردین 97 گفت: افتتاح تبریز 2018 به پنجم اردیبهشت ماه موکول شده است.
افتتاح تبریز 2018 به پنجم اردیبهشت 97 موکول شد/ ضعف خبررسانی در خصوص تبریز 2018 کاملا مشهود است

View more posts from this author