افتتاح مرکز بهداشت و درمان خیرساز در شهر طرق‌رود نطنز

افتتاح مرکز بهداشت و درمان خیرساز در شهر طرق‌رود نطنز
مدیر شبکه بهداشت و درمان نطنز گفت: با حضور مسؤولان، مرکز بهداشتی درمانی خیرساز شهید طباطبایی طرق‌رود به بهره‌برداری رسید.

افتتاح مرکز بهداشت و درمان خیرساز در شهر طرق‌رود نطنز

مدیر شبکه بهداشت و درمان نطنز گفت: با حضور مسؤولان، مرکز بهداشتی درمانی خیرساز شهید طباطبایی طرق‌رود به بهره‌برداری رسید.
افتتاح مرکز بهداشت و درمان خیرساز در شهر طرق‌رود نطنز

دانلود نرم افزار

View more posts from this author