افتتاح نخستین گذر فرهنگ و هنر کشور در یزد با حضور وزیر ارشاد

افتتاح نخستین گذر فرهنگ و هنر کشور در یزد با حضور وزیر ارشاد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز دوشنبه برای افتتاح نخستین گذر فرهنگ و هنر کشور در یزد، به این استان سفر می‌کند.

افتتاح نخستین گذر فرهنگ و هنر کشور در یزد با حضور وزیر ارشاد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز دوشنبه برای افتتاح نخستین گذر فرهنگ و هنر کشور در یزد، به این استان سفر می‌کند.
افتتاح نخستین گذر فرهنگ و هنر کشور در یزد با حضور وزیر ارشاد

View more posts from this author