افتتاح نمازخانه و بخش‎های تالاسمی و داروخانه بیمارستان امام بهشهر

افتتاح نمازخانه و بخش‎های تالاسمی و داروخانه بیمارستان امام بهشهر
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) بهشهر با اعلام افتتاح نمازخانه و بخش‎های تالاسمی و داروخانه این مرکز درمانی و آموزشی گفت: این تلاش، به شکرانه گذشت دو سال از طرح تحول سلامت انجام شد.

افتتاح نمازخانه و بخش‎های تالاسمی و داروخانه بیمارستان امام بهشهر

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) بهشهر با اعلام افتتاح نمازخانه و بخش‎های تالاسمی و داروخانه این مرکز درمانی و آموزشی گفت: این تلاش، به شکرانه گذشت دو سال از طرح تحول سلامت انجام شد.
افتتاح نمازخانه و بخش‎های تالاسمی و داروخانه بیمارستان امام بهشهر

بک لینک رنک 8

بازی

View more posts from this author