افتتاح نیروگاه خورشیدی خوسف با سرمایه‌گذاری 3 کشور در سال 97

افتتاح نیروگاه خورشیدی خوسف با سرمایه‌گذاری 3 کشور در سال 97
فرماندار خوسف گفت: در بهار سال 97 پروژه نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران آفریقای جنوبی، ایتالیا و هند و فاز یک مجتمع فولاد خوسف افتتاح می‌شود.

افتتاح نیروگاه خورشیدی خوسف با سرمایه‌گذاری 3 کشور در سال 97

فرماندار خوسف گفت: در بهار سال 97 پروژه نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران آفریقای جنوبی، ایتالیا و هند و فاز یک مجتمع فولاد خوسف افتتاح می‌شود.
افتتاح نیروگاه خورشیدی خوسف با سرمایه‌گذاری 3 کشور در سال 97

View more posts from this author