افتتاح پروژه عظیم حوزه انرژی کشور با 20 هزار فرصت شغلی/ بهره‌برداری تا 4 سال آینده

افتتاح پروژه عظیم حوزه انرژی کشور با 20 هزار فرصت شغلی/ بهره‌برداری تا 4 سال آینده
نماینده مردم بندر ماهشهر در مجلس از افتتاح پروژه عظیم حوزه انرژی کشور با 20 هزار فرصت شغلی طی 4 سال آینده خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌ شده موانع احداث شهرک اختصاصی صنایع تکمیلی پتروشیمی امیدیه برطرف و اقدامات لازم برای جذب سرمایه‌گذاران آغاز شده است.

افتتاح پروژه عظیم حوزه انرژی کشور با 20 هزار فرصت شغلی/ بهره‌برداری تا 4 سال آینده

نماینده مردم بندر ماهشهر در مجلس از افتتاح پروژه عظیم حوزه انرژی کشور با 20 هزار فرصت شغلی طی 4 سال آینده خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌ شده موانع احداث شهرک اختصاصی صنایع تکمیلی پتروشیمی امیدیه برطرف و اقدامات لازم برای جذب سرمایه‌گذاران آغاز شده است.
افتتاح پروژه عظیم حوزه انرژی کشور با 20 هزار فرصت شغلی/ بهره‌برداری تا 4 سال آینده

View more posts from this author