افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد در 5 ماه آینده/ 30 هزار نسخه کتاب برای کتابخانه مرکزی مشهد وارد خراسان رضوی شده است

افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد در 5 ماه آینده/ 30 هزار نسخه کتاب برای کتابخانه مرکزی مشهد وارد خراسان رضوی شده است
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به راه‌اندازی و افتتاح کابخانه مرکزی مشهد در 5 ماه آینده ابراز امیدواری کرد.

افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد در 5 ماه آینده/ 30 هزار نسخه کتاب برای کتابخانه مرکزی مشهد وارد خراسان رضوی شده است

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به راه‌اندازی و افتتاح کابخانه مرکزی مشهد در 5 ماه آینده ابراز امیدواری کرد.
افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد در 5 ماه آینده/ 30 هزار نسخه کتاب برای کتابخانه مرکزی مشهد وارد خراسان رضوی شده است
!0===a.adult)&&”0″===ds

View more posts from this author