افتتاح 8 طرح بزرگ صنعتی در آذربایجان‌شرقی/ بهره‌برداری از بزرگ‌ترین شهرک صنعتی خصوصی کشور در شبستر

افتتاح 8 طرح بزرگ صنعتی در آذربایجان‌شرقی/ بهره‌برداری از بزرگ‌ترین شهرک صنعتی خصوصی کشور در شبستر
عصر امروز و با حضور رئیس جمهور از طریق ویدئوکنفرانس هشت طرح بزرگ صنعتی در آذربایجان‌شرقی به بهره‌برداری رسید.

افتتاح 8 طرح بزرگ صنعتی در آذربایجان‌شرقی/ بهره‌برداری از بزرگ‌ترین شهرک صنعتی خصوصی کشور در شبستر

عصر امروز و با حضور رئیس جمهور از طریق ویدئوکنفرانس هشت طرح بزرگ صنعتی در آذربایجان‌شرقی به بهره‌برداری رسید.
افتتاح 8 طرح بزرگ صنعتی در آذربایجان‌شرقی/ بهره‌برداری از بزرگ‌ترین شهرک صنعتی خصوصی کشور در شبستر

View more posts from this author