افتتاح 97 پروژه صدا و سیما در بوشهر/ سرمایه‌گذاری 70 میلیارد تومانی

افتتاح 97 پروژه صدا و سیما در بوشهر/ سرمایه‌گذاری 70 میلیارد تومانی
مدیرکل صدا و سیمای استان بوشهر گفت: در روز ملی خلیج فارس، 97 پروژه صدا و سیما با سرمایه‌گذاری 70 میلیارد تومان در بوشهر افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

افتتاح 97 پروژه صدا و سیما در بوشهر/ سرمایه‌گذاری 70 میلیارد تومانی

مدیرکل صدا و سیمای استان بوشهر گفت: در روز ملی خلیج فارس، 97 پروژه صدا و سیما با سرمایه‌گذاری 70 میلیارد تومان در بوشهر افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.
افتتاح 97 پروژه صدا و سیما در بوشهر/ سرمایه‌گذاری 70 میلیارد تومانی

View more posts from this author