افتخار‌آفرینی تکواندو‌کاران اصفهانی با یک نشان طلا و نقره در آسیا

افتخار‌آفرینی تکواندو‌کاران اصفهانی با یک نشان طلا و نقره در آسیا
تکواندو‌کاران اصفهانی موفق شدند در رقابت‌های قهرمانی آسیا در ویتنام به مدال‌های طلا و نقره برسند.

افتخار‌آفرینی تکواندو‌کاران اصفهانی با یک نشان طلا و نقره در آسیا

تکواندو‌کاران اصفهانی موفق شدند در رقابت‌های قهرمانی آسیا در ویتنام به مدال‌های طلا و نقره برسند.
افتخار‌آفرینی تکواندو‌کاران اصفهانی با یک نشان طلا و نقره در آسیا

View more posts from this author