افزایش اعتیاد در محیط‌های کارگری آذربایجان‌شرقی نگران‌کننده است/ معرفی 50 نوع مواد مخدر جدید/ فعالیت 655 سایت در تولید و فروش مواد مخدر

افزایش اعتیاد در محیط‌های کارگری آذربایجان‌شرقی نگران‌کننده است/ معرفی 50 نوع مواد مخدر جدید/ فعالیت 655 سایت در تولید و فروش مواد مخدر
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان‌شرقی از افزایش اعتیاد در محیط‌های کارگری خبر داد و گفت: سالانه 50 نوع مواد مخدر جدید از طریق اینترنت معرفی می‌شوند و در این خصوص 655 سایت برای تولید و فروش مواد مخدر و محرک صنعتی فعال هستند.

افزایش اعتیاد در محیط‌های کارگری آذربایجان‌شرقی نگران‌کننده است/ معرفی 50 نوع مواد مخدر جدید/ فعالیت 655 سایت در تولید و فروش مواد مخدر

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان‌شرقی از افزایش اعتیاد در محیط‌های کارگری خبر داد و گفت: سالانه 50 نوع مواد مخدر جدید از طریق اینترنت معرفی می‌شوند و در این خصوص 655 سایت برای تولید و فروش مواد مخدر و محرک صنعتی فعال هستند.
افزایش اعتیاد در محیط‌های کارگری آذربایجان‌شرقی نگران‌کننده است/ معرفی 50 نوع مواد مخدر جدید/ فعالیت 655 سایت در تولید و فروش مواد مخدر

مدرسه

View more posts from this author