افزایش توان‌ زیستی عشایر موجب تقویت امنیت پایدار در کشور می‌شود

افزایش توان‌ زیستی عشایر موجب تقویت امنیت پایدار در کشور می‌شود
نائب رئیس جبهه مردمی انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت اقوام در مناطق مرزی مانند خوزستان گفت: به‌طور حتم افزایش توان‌ زیستی عشایر در مسائلی همچون کشاورزی و دام‌پروری می‌تواند سبب بالا رفتن امنیت پایدار کشور شود.

افزایش توان‌ زیستی عشایر موجب تقویت امنیت پایدار در کشور می‌شود

نائب رئیس جبهه مردمی انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت اقوام در مناطق مرزی مانند خوزستان گفت: به‌طور حتم افزایش توان‌ زیستی عشایر در مسائلی همچون کشاورزی و دام‌پروری می‌تواند سبب بالا رفتن امنیت پایدار کشور شود.
افزایش توان‌ زیستی عشایر موجب تقویت امنیت پایدار در کشور می‌شود

View more posts from this author