افزایش تولید 2.4 میلیون بشکه نفت در روز/بعضی کارشکنی‌ها در زمینه صنعت هسته‌ای هنوز وجود دارد

افزایش تولید 2.4 میلیون بشکه نفت در روز/بعضی کارشکنی‌ها در زمینه صنعت هسته‌ای هنوز وجود دارد
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: طی 4 ماه گذشته ظرفیت تولید نفت کشور از یک میلیون بشکه به 2 میلیون 400 هزار بشکه درروز افزایش پیدا کرده است.

افزایش تولید 2.4 میلیون بشکه نفت در روز/بعضی کارشکنی‌ها در زمینه صنعت هسته‌ای هنوز وجود دارد

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: طی 4 ماه گذشته ظرفیت تولید نفت کشور از یک میلیون بشکه به 2 میلیون 400 هزار بشکه درروز افزایش پیدا کرده است.
افزایش تولید 2.4 میلیون بشکه نفت در روز/بعضی کارشکنی‌ها در زمینه صنعت هسته‌ای هنوز وجود دارد

خرید بک لینک

bluray movie download

View more posts from this author