افزایش قیمتی برای شب عید نداریم/ ژلاتین‌های وارداتی منشأ خوکی ندارد

افزایش قیمتی برای شب عید نداریم/ ژلاتین‌های وارداتی منشأ خوکی ندارد
رئیس اتحادیه قنادان تهران گفت: بازار در آرامش قرار دارد و افزایش قیمتی برای شب عید نداریم.

افزایش قیمتی برای شب عید نداریم/ ژلاتین‌های وارداتی منشأ خوکی ندارد

رئیس اتحادیه قنادان تهران گفت: بازار در آرامش قرار دارد و افزایش قیمتی برای شب عید نداریم.
افزایش قیمتی برای شب عید نداریم/ ژلاتین‌های وارداتی منشأ خوکی ندارد

View more posts from this author