افزایش 13 درصدی ترددها در سطح جاده‌های کشور/ کاهش 12 هزار کشته جاده‌ای در سال گذشته

افزایش 13 درصدی ترددها در سطح جاده‌های کشور/ کاهش 12 هزار کشته جاده‌ای در سال گذشته
رئیس پلیس‌راه ناجا با اشاره به افزایش 13 درصدی ترددها در سطح جاده‌های کشور، تمام دغدغه پلیس‌راه را کاهش تصادفات و حوادث جاده‌ای دانست.

افزایش 13 درصدی ترددها در سطح جاده‌های کشور/ کاهش 12 هزار کشته جاده‌ای در سال گذشته

رئیس پلیس‌راه ناجا با اشاره به افزایش 13 درصدی ترددها در سطح جاده‌های کشور، تمام دغدغه پلیس‌راه را کاهش تصادفات و حوادث جاده‌ای دانست.
افزایش 13 درصدی ترددها در سطح جاده‌های کشور/ کاهش 12 هزار کشته جاده‌ای در سال گذشته

View more posts from this author