افزایش 13 درصدی مسافرت‌های نوروزی/ مسافران یک میلیارد کیلومتر راه طی کردند

افزایش 13 درصدی مسافرت‌های نوروزی/ مسافران یک میلیارد کیلومتر راه طی کردند
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: امسال به دلیل آب و هوای مساعد شاهد افزایش 13 درصدی مسافرت‌های نوروزی هستیم.

افزایش 13 درصدی مسافرت‌های نوروزی/ مسافران یک میلیارد کیلومتر راه طی کردند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: امسال به دلیل آب و هوای مساعد شاهد افزایش 13 درصدی مسافرت‌های نوروزی هستیم.
افزایش 13 درصدی مسافرت‌های نوروزی/ مسافران یک میلیارد کیلومتر راه طی کردند

View more posts from this author