افزایش 15 درصدی ترافیک در جاده تهران‌‌ ـ مشهد

افزایش 15 درصدی ترافیک در جاده تهران‌‌ ـ مشهد
رئیس پلیس راه استان سمنان از افزایش 10 تا 15 درصدی حجم ترافیک خودروهای عبوری در جاده تهران به مشهد خبر داد.

افزایش 15 درصدی ترافیک در جاده تهران‌‌ ـ مشهد

رئیس پلیس راه استان سمنان از افزایش 10 تا 15 درصدی حجم ترافیک خودروهای عبوری در جاده تهران به مشهد خبر داد.
افزایش 15 درصدی ترافیک در جاده تهران‌‌ ـ مشهد

عکس های داغ جدید

مد روز

View more posts from this author