افزایش 25 درصدی بارش در مازندران

افزایش 25 درصدی بارش در مازندران
مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: آخرین ماه فصل بهار 95 (خرداد ماه) را با افزایش 25 درصدی بارش نسبت به نرمال بلندمدت پشت سر گذاشتیم.

افزایش 25 درصدی بارش در مازندران

مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: آخرین ماه فصل بهار 95 (خرداد ماه) را با افزایش 25 درصدی بارش نسبت به نرمال بلندمدت پشت سر گذاشتیم.
افزایش 25 درصدی بارش در مازندران

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

View more posts from this author