افزایش 25 درصدی کشته‌های تصادفات در استان کرمان/ پراید و پژو رکورددار مرگ و میر جاده‌های کرمان

افزایش 25 درصدی کشته‌های تصادفات در استان کرمان/ پراید و پژو رکورددار مرگ و میر جاده‌های کرمان
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: طی 9 ماه ابتدای سال جاری 672 کشته تصادفات در استان کرمان داریم که 25.6 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

افزایش 25 درصدی کشته‌های تصادفات در استان کرمان/ پراید و پژو رکورددار مرگ و میر جاده‌های کرمان

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: طی 9 ماه ابتدای سال جاری 672 کشته تصادفات در استان کرمان داریم که 25.6 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
افزایش 25 درصدی کشته‌های تصادفات در استان کرمان/ پراید و پژو رکورددار مرگ و میر جاده‌های کرمان

View more posts from this author