افزایش 32 درصدی صادرات کالاهای صنعتی همدان

افزایش 32 درصدی صادرات کالاهای صنعتی همدان
سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت همدان از صادرات 62 میلیون دلاری کالای صنعتی از گمرک همدان خبر داد و گفت: صادرات کالاهای صنعتی همدان 32 درصد افزایش یافت.

افزایش 32 درصدی صادرات کالاهای صنعتی همدان

سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت همدان از صادرات 62 میلیون دلاری کالای صنعتی از گمرک همدان خبر داد و گفت: صادرات کالاهای صنعتی همدان 32 درصد افزایش یافت.
افزایش 32 درصدی صادرات کالاهای صنعتی همدان

View more posts from this author