افزایش 4 برابری بودجه شهرداری خلخال

افزایش 4 برابری بودجه شهرداری خلخال
رئیس شورای اسلامی شهر خلخال گفت: بودجه شهرداری خلخال در سال 95 با چهار برابر افزایش نسبت به سال‌های گذشته تنظیم و تصویب شده است.

افزایش 4 برابری بودجه شهرداری خلخال

رئیس شورای اسلامی شهر خلخال گفت: بودجه شهرداری خلخال در سال 95 با چهار برابر افزایش نسبت به سال‌های گذشته تنظیم و تصویب شده است.
افزایش 4 برابری بودجه شهرداری خلخال

فروش بک لینک

View more posts from this author