اقامت بیش از 4 میلیون نفرشب مسافر در مازندران

اقامت بیش از 4 میلیون نفرشب مسافر در مازندران
مدیر‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: از 27 اسفندماه سال گذشته تا چهارم فروردین‌ماه امسال 4 میلیون و 46 هزار و 348 نفرشب اقامت مسافر در مازندران داشتیم.

اقامت بیش از 4 میلیون نفرشب مسافر در مازندران

مدیر‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: از 27 اسفندماه سال گذشته تا چهارم فروردین‌ماه امسال 4 میلیون و 46 هزار و 348 نفرشب اقامت مسافر در مازندران داشتیم.
اقامت بیش از 4 میلیون نفرشب مسافر در مازندران

اتومبیل

دانلود موزیک

View more posts from this author