اقامت حدود 49 هزار گردشگر فرهنگی در مازندران

اقامت حدود 49 هزار گردشگر فرهنگی در مازندران
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از اقامت 48 هزار و 936 گردشگر فرهنگی در مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان خبر داد.

اقامت حدود 49 هزار گردشگر فرهنگی در مازندران

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از اقامت 48 هزار و 936 گردشگر فرهنگی در مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان خبر داد.
اقامت حدود 49 هزار گردشگر فرهنگی در مازندران

اندروید

شهرداری

View more posts from this author