اقامت 2.3 میلیون گردشگر در استان اصفهان / رضایت مطلوب گردشگران از نحوه خدمات‌رسانی

اقامت 2.3 میلیون گردشگر در استان اصفهان / رضایت مطلوب گردشگران از نحوه خدمات‌رسانی
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: تاکنون دو میلیون و 300 هزار اقامت در استان اصفهان داشته‌ایم که نسبت به ایام نوروز سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.

اقامت 2.3 میلیون گردشگر در استان اصفهان / رضایت مطلوب گردشگران از نحوه خدمات‌رسانی

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: تاکنون دو میلیون و 300 هزار اقامت در استان اصفهان داشته‌ایم که نسبت به ایام نوروز سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.
اقامت 2.3 میلیون گردشگر در استان اصفهان / رضایت مطلوب گردشگران از نحوه خدمات‌رسانی

فروش بک لینک

View more posts from this author