اقتدار و عزت ایران به پشتوانه قرآن و اهل بیت(ع) است

اقتدار و عزت ایران به پشتوانه قرآن و اهل بیت(ع) است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: ملت انقلابی و اسلامی با توسل به قرآن و اهل بیت(ع) به‌عنوان مقتدرترین و ارزشمندترین کشور دنیا به‌شمار می‌آید که باید آن را قدر دانست.

اقتدار و عزت ایران به پشتوانه قرآن و اهل بیت(ع) است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: ملت انقلابی و اسلامی با توسل به قرآن و اهل بیت(ع) به‌عنوان مقتدرترین و ارزشمندترین کشور دنیا به‌شمار می‌آید که باید آن را قدر دانست.
اقتدار و عزت ایران به پشتوانه قرآن و اهل بیت(ع) است

بازی

View more posts from this author