اقتصاد مقاومتی باید در عمل دیده شود/اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شد

اقتصاد مقاومتی باید در عمل دیده شود/اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شد
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر مدیران و مسئولان طرح یا برنامه‌ای در راستای اقتصاد مقاومتی به مرحله اجرا درآورند عامه مردم لمس می‌کند در آن صورت می‌ستاید و تمجید می‌کند.

اقتصاد مقاومتی باید در عمل دیده شود/اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شد

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر مدیران و مسئولان طرح یا برنامه‌ای در راستای اقتصاد مقاومتی به مرحله اجرا درآورند عامه مردم لمس می‌کند در آن صورت می‌ستاید و تمجید می‌کند.
اقتصاد مقاومتی باید در عمل دیده شود/اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شد

باشگاه خبری ورزشی

نخبگان

View more posts from this author