اقتصاد مقاومتی تنها بر دوش دولت نیست/ تعطیلی یک ماهه کارخانه نساجی

اقتصاد مقاومتی تنها بر دوش دولت نیست/ تعطیلی یک ماهه کارخانه نساجی
امام جمعه شهرستان قائم‌شهر با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی تنها بر دوش دولت نیست، گفت: برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی همه ارگان‌های دولتی باید پای کار باشند.

اقتصاد مقاومتی تنها بر دوش دولت نیست/ تعطیلی یک ماهه کارخانه نساجی

امام جمعه شهرستان قائم‌شهر با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی تنها بر دوش دولت نیست، گفت: برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی همه ارگان‌های دولتی باید پای کار باشند.
اقتصاد مقاومتی تنها بر دوش دولت نیست/ تعطیلی یک ماهه کارخانه نساجی

فروش بک لینک

View more posts from this author