اقلام مورد نیاز کاروان‌های راهیان نور از بازارهای خوزستان تهیه می‌شود

اقلام مورد نیاز کاروان‌های راهیان نور از بازارهای خوزستان تهیه می‌شود
فرمانده سپاه ولی عصر (عج) خوزستان گفت: کاروان‌های راهیان نور موظف به خرید غذا و مواد خوراکی مورد نیاز خود از بازارهای خوزستان شده‌اند.

اقلام مورد نیاز کاروان‌های راهیان نور از بازارهای خوزستان تهیه می‌شود

فرمانده سپاه ولی عصر (عج) خوزستان گفت: کاروان‌های راهیان نور موظف به خرید غذا و مواد خوراکی مورد نیاز خود از بازارهای خوزستان شده‌اند.
اقلام مورد نیاز کاروان‌های راهیان نور از بازارهای خوزستان تهیه می‌شود

View more posts from this author